Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-11-04

Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad diagnos och behandling.

Fallet gäller en patient i 40-årsåldern som sökte vård på medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus med förlamningar i ett ben. Besvären gick under besöket tillbaka, tolkades som stressrelaterade och patienten skickades hem. Dagen därpå sökte sig patienten med sluddrigt tal och förlamningar i ena kroppssida till medicinakuten igen och utredningen visade stora blodproppar i patientens hjärna. En noggrann utredning samt tidigt insatt behandling vid patientens första besök på sjukhuset skulle eventuellt ha begränsat sjukdomen.

Handläggningen på medicinakuten har utsatt patienten för stora risker och troligtvis bidragit till sjukdomsförloppet och anmäls därför enligt lex Maria.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 4 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet