Pressmeddelande 2021-04-08

Läkare IVO-anmäls som riskindivid

Region Kalmar län anmäler en läkare inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg då hen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

Bakgrunden till anmälan är händelser över en lång period där läkaren brustit i sin professionella yrkesroll och i följsamhet till vård- och hygienriktlinjer.

Läkaren har till exempel tagit för stort ansvar i medicinska utredningar och underlåtit att remittera till sjukhuskliniker, inte följt upp avvikande provsvar och glömt att ge svar på undersökningar. Läkaren har heller inte följt regionens basala kläd- och hygienregler.

Läkarens arbetsuppgifter har anpassats och trots det kvarstår frågan om läkarens lämplighet i yrket ur patientsäkerhetssynpunkt.

Mer information

Charlotte Joborn, chefläkare, primärvårdsförvaltningen                              
0490-870 33

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet