Dekorbild
Pressmeddelande 2020-03-06

Läkare IVO-anmäls som riskindivid

Region Kalmar län anmäler en läkare vid Länssjukhuset i Kalmar till Inspektionen för vård och omsorg då hen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

Bakgrunden till anmälan är händelser där läkarens medicinska kompetens ifrågasatts. Bland annat har patientutredningar visat sig varit omfattade och till vissa delar med en svårförståelig utredningsgång.

Läkaren har också agerat i strid med de basala hygien- och klädregler i patientnära arbete då hen använt civila kläder.

Läkarens arbetsuppgifter har anpassats i flera omgångar. Trots det kvarstår frågan om läkarens lämplighet i yrket.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet