Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Mål, budget och uppföljning

Regionplanen är Region Kalmar läns övergripande styrdokument. I denna fastställs vision och strategiska mål för den kommande treårsperioden.

Planen överför politiska beslut till handling och binder samman visionen "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv", strategiska mål och operativ verksamhet. I regionplanen fastställs också ekonomiska ramar och skattesats. Regionfullmäktige beslutar om regionplanen senast i november varje år.

Regionplan 2024-2026

Regionplan 2023-2025

Regionplan 2022-2024

Regionplan 2021-2023

Årsredovisning och bokslutsrapport

Årsredovisningen är Region Kalmar läns koncernbokslut. Den beskriver hur verksamhetens resultat förhåller sig till de mål som fastställts i regionplanen. Uppföljning sker också under året i form av delårsrapporter. Bokslutsrapporten ger en översiktlig beskrivning av det ekonomiska utfallet.

Delårsrapport 2024-04

Tidigare rapporter