Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Styrande dokument

Region Kalmar läns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen.

Region Kalmar län beslutar om hur den egna verksamheten ska bedrivas och utfärdar föreskrifter för detta. I kommunallagen framgår till exempel att en region måste ha en arbetsordning för fullmäktige, reglementen för de politiska organen samt en budget. Det kan också finnas andra styrande dokument för den egna verksamheten. Här hittar du våra olika föreskrifter och styrande dokument samt fastställda taxor.

Föreskrifter och styrande dokument