Region Kalmar Läns Logotyp

Företagsstöd

Under perioden 11 juli till 19 augusti 2022 kommer inga beslut om stöd eller utbetalningar kunna göras. Det går bra att göra ansökningar under denna period.

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras.