Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Exempel på företagsstöd som erbjuds: 

  • Stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier.
  • Stöd till externa konsulttjänster.
  • Stöd till nystartade företag.
  • Investeringsstöd för skärgårdsföretag.
  • Stöd till kommersiell service.
  • Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 miljoner kronor.

En hållbar utveckling innebär bland annat att vi undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan i regionen. Stöd ges därför normalt inte till verksamheter inom tobak, narkotika, alkohol, doping eller spel om pengar.

För dig som vill söka företagsstöd

Du hittar mer information om företagsstöden på webbplatsen för regionala utvecklingsfrågor.