Region Kalmar Läns Logotyp

Detta gör Region Kalmar län

Två kvinnor som är sjukvårdsklädda ler mot fotografen.

Vi ansvarar för hälso- och sjukvård

Vårt mål är att du som invånare ska uppleva en god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet.

Tre unga kvinnor utomhus som ler mot varandra, en har ett svart paraply.

Vi arbetar för att utveckla länet

Region Kalmar ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i. Vi arbetar inom många olika områden för länets framtid och utveckling.

Astrid Lindgren på en sedel.

Finansiering och bidrag

Vi kan bidra med finansiering till insatser som stärker länets utveckling. Här kan du söka stöd till olika projekt, organisationer eller ditt företag.

Kvinna och pojkar som promenerar utomhus

Fakta om Region Kalmar län

Här hittar du bland annat information om vår organisation och våra planer.

Aktuellt