Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Projektstöd

Vi stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och landsbygdsutveckling. Syftet är att stimulera tillväxt och öka attraktionskraften i länet.

Projektmedel kan beviljas till offentliga förvaltningar, föreningar och organisationer. Normalt kan inte enskilda personer eller företag vara sökande.

För dig som vill söka projektstöd

Du hittar mer information om projektstöd och stöd från EU på vår webbplats för regional utveckling.