Regionalt projektstöd

Vi stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och landsbygdsutveckling. Syftet är att stimulera tillväxt och öka attraktionskraften i länet.

Har den organisation du ingår i en bra projektidé som behöver stöd för att lyfta? Då kanske finansiering med hjälp av regionala projektmedel kan vara vägen framåt. Här kan du läsa mer om vad man bör gå igenom i planeringen inför ansökan, vilka krav som ställs, hur själva ansökan går till och när utbetalning av projektmedel görs.

Kontaktpersoner