Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kulturstöd och kulturstipendium

Region Kalmar län ger verksamhetsbidrag till kulturverksamheter i Kalmar län. Vi ger också medel till kulturprojekt och delar ut kulturstipendium.

Syftet med verksamhetsbidrag inom kulturområdet är att

  • verka för ett brett och mångfacetterat kulturliv i hela länet
  • förvalta och utveckla ett rikt konst- och kulturliv med konstens egenvärde som grund
  • kulturpolitiskt vara en aktiv del av den regionala utvecklingen.

Organisationer som erhåller verksamhetsbidrag medverkar till att de övergripande och specifika målen i Region Kalmar läns kulturplan och de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.

Kulturprojektmedel kan sökas för projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling. Syftet med anslaget är att främja insatser som skapar förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur i hela länet.

Regionala utvecklingsnämnden delar årligen ut arbetsstipendium och belöningsstipendium till personer, grupper eller organisationer.

För dig som vill söka kulturstöd

Du som vill läsa mer eller söka verksamhetsstöd inom kultur, kulturprojektmedel eller kulturstipendium hittar information på vår webbplats för regional utveckling.