Kulturprojektmedel

Kulturprojektmedel kan sökas för projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling.

Projekt som beviljas kulturprojektmedel ska ligga i linje med mål och prioriteringar i regional utvecklingsstrategi för Kalmar län och Kulturplan för Kalmar län 2022 och ska leda till effekt på lång sikt. Projekt som beviljas stöd ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Projektbidrag beviljas med en viss procent av projektets totalkostnad, övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, finansieras av den som söker stöd, eller ha annan medfinansiering.

För att söka kulturprojektmedel som avser 2021 och framåt - kontakta oss, gärna i ett tidigt skede, och beskriv din projektidé. Då kan vi stödja och lotsa dig rätt inför en ansökan.