Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Chef och ledarskap

Som chef hos oss får du en betydelsefull roll i arbetet med att nå målet att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Att vara chef

Region Kalmar läns värdegrund – öppet, engagerat, kunnigt – utgör basen för chef- och ledarskapet. Värdegrunden ger vägledning och riktning. Som chef hos oss får du ett uppdrag som är meningsfullt och utvecklande.

Tydligt chefskap

Chefen företräder Region Kalmar län och har ett helhetsansvar för sin verksamhet, ekonomi och medarbetare. Det innebär att sätta mål, planera, organisera, samordna och utvärdera arbetet. Chefen är också kulturbärare som driver utveckling och förbättring, involverar och skapar engagemang hos sina medarbetare.

Utvecklande ledarskap 

Region Kalmar län arbetar utifrån den forskningsbaserade modellen Utvecklande ledarskap. Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av att agera föredöme, visa personlig omtanke och att kunna inspirera och motivera sina medarbetare. Alla våra chefer utbildas i utvecklande ledarskap och får därigenom en gemensam plattform för att utöva sitt ledarskap.  

Stöd till nya chefer

Som ny chef är det viktigt att få en bra start. Varje ny chef får en introduktion som ger kunskap om den egna arbetsplatsen och om regionen. Därutöver finns utbildningar och professionellt stöd inom de områden som chefen behöver ha kunskap inom för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

För Region Kalmar län är det viktigt att arbeta för ständig förnyelse inom chef- och ledarskapet och att inspirera unga medarbetare att intressera sig för chef- och ledarskap, till exempel genom traineeprogram.

Möt våra medarbetare

Adrian Borhani, klinikchef folktandvården

Personlig omtanke om medarbetarna är viktigt för Adrian. Lugn, tålamod och lyhördhet är egenskaper han har nytta av i sitt ledarskap. Läs hela intervjun med Adrian Borhani

Adrian Borhani

Foto: Mattias Johansson

Lina Nordin, chef akutkliniken i Kalmar

Att se hur man kan dra nytta av varandras styrkor på arbetsplatsen, höja varandra och bli ett bra team är saker som gör att Lina trivs i rollen som chef. Läs hela intervjun med Lina Nordin

Lina Nordin

Foto: Privat

Daniel Andersson Backenius, 1:a linjechef för kundtjänst -Serviceresor, Kalmar länstrafik

Daniel tycker att det är bra stämning på jobbet. "Vi möts öppet och det ger engagemang och därmed kunnighet genom att vi delar med oss", säger han. Läs hela intervjun med Daniel Andersson Backenius

Daniel Andersson Backenius

Foto: Faton Pasho

Marie Olander, chef för kundtjänst, teleservice, journalarkiv samt receptionen på regionhuset i Kalmar

Marie tycker att människorna hon jobbar med är det bästa med jobbet. Och att få bidra till att ge länets invånare en bra service. Läs hela intervjun med Marie Olander

Marie Oalnder

Foto: Emil Roos