Samhällsplanering och infrastruktur

Region Kalmar läns uppgift är att samordna de insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer och arbeta för ett hållbart samhälle.

Vårt arbete går ut på att se till att vi i vårt län tar ett helhetsgrepp i planeringen av vårt framtida samhälle. Det handlar både om resvägar och transporter, men lika mycket om hur vi bygger hållbart och effektivt och gör vårt län attraktiv att leva i. För att lyckas med det behöver vi både samarbeta inom länet och tillsammans med våra grannar inom olika projekt. Våra kontakter med riksdag, regering och centrala myndigheter utgör också en viktig del i vårt arbete.

I den regionala transportplanen för åren 2018-2029 framgår vad Kalmar län kommer att satsa på när det gäller vägar, järnvägar, cykelbanor och kollektivtrafik.

För dig som arbetar med samhällsplanering och infrastrukturfrågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om vårt arbete med den regionala transportplanen, hur vi vill bygga ut cykellederna i länet och projektet Strukturbild Kalmar län.


Uppdaterad 28 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet