Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Barn som sitter i en soffa och håller i en bok.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Klimat att växa i – så heter Kalmar läns utvecklingsstrategi. Det är en gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram tillsammans.

Den regionala utvecklingsstrategin är grundad i FN:s 17 globala hållbarhetsmål och definierar fyra prioriterade utvecklingsområden för Kalmar län: – Delaktighet, hälsa och välbefinnande – God miljö för barn och unga – Hållbar samhällsplanering – Stärkt konkurrenskraft Till varje område hör strategier och planer som anger hur länets olika aktörer tillsammans ska arbeta. Resultatet av arbetet följs upp fortlöpande.