Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Datorskärm och ordförandeklubba

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är vårt högsta beslutande organ med 67 folkvalda ledamöter.

Mandatfördelningen i regionfullmäktige styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, beredningar och styrelser, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande. Det är fullmäktiges ledamöter som ytterst ansvarar för inriktningen av verksamheten och hur regionens resurser ska fördelas. Regionfullmäktige sammanträder vanligtvis fem gånger per år. I november månad beslutar fullmäktige om budget och flerårsplan som regionens förvaltningar ska arbeta utifrån.

Frågor och svar

Får jag som invånare vara med på regionfullmäktiges möten?

Ja, det får du. Regionfullmäktiges möten är offentliga, vilket innebär att den som vill kan komma och lyssna.

Vilka ledamöter sitter i regionfullmäktige?

I regionfullmäktige sitter 67 folkvalda ledamöter. Ordförande är Jonas Erlandsson (S) och till vice ordförande Anders Andersson (KD).

Hur ser mandatfördelningen ut?

Socialdemokraterna 24 mandat
Moderaterna 12 mandat
Sverigedemokraterna 12 mandat
Centerpartiet 6 mandat
Kristdemokraterna 8 mandat
Vänsterpartiet 5 mandat