Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Nämnder

Regionens politiska nämnder utses av regionfullmäktige och ansvarar för att se till att verksamheten inom deras område sköts på rätt sätt.

De politiska nämnderna ser till att Region Kalmar läns verksamheter arbetar enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt och enligt de bestämmelser som gäller för verksamheten. Nämnderna fattar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde.I större övergripande frågor lämnar de förslag till beslut som sedan fattas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Det är också fullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas.