Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Diarium

I diariet kan du söka efter ärenden och handlingar som har inkommit eller upprättats inom Region Kalmar län.

I vårt diarium hittar du handlingar som kommer till myndigheten och handlingar som upprättas vid myndigheten. Uppgifterna blir tillgängliga cirka en timme efter registrering. För varje handling skapas ett ärende och ett ärende kan bestå av flera registrerade handlingar. Varje ärende har ett ärendenummer ofta kallat diarienummer. Våra inkomna och upprättade handlingar är allmänna, som du enligt offentlighetsprincipen, ofta har rätt att ta del av.

Frågor och svar

Varför har ni ett diarium?

Som myndighet är vi skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos oss. Ett sådant register kallas vanligtvis diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar.

I diariet bevaras både offentliga och sekretessbelagda handlingar med undantag för de handlingar som hålls ordnade på annat sätt i olika verksamhetsspecifika system, t.ex. patientjournaler, personalakter och fakturor.

Vilka förändringar har skett gällande nämnderna i och med regionbildningen och hur hittar jag handlingar från dessa nu?

I samband med bildandet av Region Kalmar län 1 januari 2019 inrättades två nya nämnder; regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden. Samtidigt avslutades kulturnämnden.

Den regionala utvecklingsnämnden omfattar delar av den verksamhet som tidigare funnits i Regionförbundet i Kalmar län men också andra områden som tidigare funnits i landstinget såsom folkhälsa och bildningsverksamhet - Folkhögskolestyrelse.

Förändringarna innebär följande

  • Kulturnämndens avslutade ärenden finns under enheten Kulturnämnden.
  • Pågående och nya ärenden finns under enheten Regionala utvecklingsnämnden.
  • Ärenden som överförts från regionförbundet finns nu under enheten Regionala utvecklingsnämnden.
  • Avslutade ärenden för Kalmar länstrafik finns fram till och med den 31 december 2018 under enheten Regionstyrelsen. Från den 1 januari 2019 finns pågående och nya ärenden under Kollektivtrafiknämnden
Vilka enheter finns att söka på i diariet och vad är en enhet?

En enhet är en ärendeserie och en ärendeserie representerar en myndighet inom Region Kalmar län. Våra ärendeserier är; Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden samt Kollektivtrafiknämnden, Smittskyddsläkaren och Regionrevisorer.

Är diarienummer och ärendenummer samma sak?

Ja.

Hur långt tillbaka kan jag söka i diariet?

Vi visar ärenden registrerade från och med 1 januari 2019 och framåt.

Hur beställer jag handlingar och ärenden?

När du har hittat det ärende du söker kontaktar du oss på diariet för att ta del av handlingarna.

Som privatperson har du rätt att vara anonym. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling prövas alltid. Normalt får du ta del av samtliga uppgifter i handlingen men det kan finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut.

Kostar det något att begära ut handlingar och ärenden?

När du som privatperson gör en beställning får du de första nio sidorna kostnadsfritt. För den tionde sidan tar vi ut en avgift på 50 kronor. För varje sida därutöver tillkommer 2 kr. Du kan också komma att få betala för portot. 

Betalningen sker via faktura.

Läs mer om taxa för kopia eller avskrift