Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Regionarkivet i Kalmar län

I vårt arkiv hittar du administrativa och medicinska handlingar samt protokoll och beslutsdokument från våra verksamheter.

Region Kalmar läns handlingar är till stor del allmänna handlingar som du enligt offentlighetsprincipen ofta har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling eller uppgifter ur en handling prövas alltid. Normalt får du ta del av alla uppgifter, dock kan det finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut. Det kan finnas många anledningar till att man vill ta del av handlingar hos Regionarkivet i Kalmar län. Det finns möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i dåvarande landstinget. Regionarkivet i Kalmar län tillhandahåller enbart patientjournaler från nedlagda verksamheter. Kontakta därför i första hand behandlande klinik/läkare för att få ut kopior på din journal.

Frågor och svar

Hur begär jag ut handlingar?

Du kontaktar Regionarkivet i Kalmar län via e-post, vanlig post eller telefon.

Kostar det något att beställa handlingar?

När du som privatperson gör en beställning får du de första nio sidorna kostnadsfritt. För den tionde sidan tar vi ut en avgift på 50 kronor. För varje sida därutöver tillkommer 2 kr.

Om du beställt patientjournal från nedlagda verksamheter skickar vi dem alltid med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om du betalar för kopiorna, det vill säga 10 sidor eller fler, betalar du även för rekommenderat brev.

Betalningen sker via faktura.

Läs mer om taxa för kopia eller avskrift

Hur gamla handlingar kan jag hitta?

I arkivet bevaras äldre administrativa och medicinska handlingar från dåvarande landstingets verksamheter från bildandet 1863. 1865 delades Kalmar län upp i två landstingsområden, ett i norr och ett i söder. Handlingar från de båda landstingen, samt efter sammanslagningen 1971 och fram till idag återfinns i Regionarkivet i Kalmar län.

Materialet kommer från nedlagda verksamheter bl.a. dåvarande landstingets skolor, vårdhem, sjukhus och barnavårdscentraler men även arkivhandlingar som barnmorskeböcker, journaler från Sankta Gertruds psykiatriska sjukhus samt protokoll från dåvarande landstingets nämnder och styrelser finns att tillgå.