Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Om regionbildningen

I Kalmar län finns flera aktörer som jobbar med utveckling i olika former, bland annat kommuner, organisationer och lärosäten.

Att vi har ett regionalt utvecklingsansvar betyder att vi ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi som alla aktörer ställer sig bakom och jobbar efter. Vi ska samordna de olika aktörernas arbete, skapa mötesplatser och nätverk, och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet.

Frågor och svar

Vad är en region?

En region har samma uppgifter som landstingen hade men ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna. En regionkommun är ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt som ansvarar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Vad innebär det egentligen att landstinget blev region?

I vardagen kommer inte regionbildningen ha så stor betydelse. Däremot stärks demokratin genom att fler frågor med stor betydelse för invånarna samlas i en organisation med 67 direktvalda politiker. Det betyder att du och alla andra invånare i länet får större möjlighet att påverka den regionala utvecklingen och kan utkräva ansvar från folkvalda politiker.

Bildandet av Region Kalmar län ger möjligheter att möta utmaningar och ta vara på de möjligheter som finns i länet. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet. Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa.

Regionbildningen innebär att beslut om länets utveckling flyttas närmare invånaren. Genom direkta val ökar invånarnas inflytande över länets utveckling. Tidigare hade landstinget direkta val men inte regionförbundet.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Detta regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och innebär:

  • att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin
  • att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
    att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
Innebär regionbildningen att det blir mindre pengar till hälso- och sjukvård?

Nej, hälso- och sjukvården kommer att fortsätta som tidigare. Men i och med bildandet av regionkommun kommer regionen utvecklas och bli bättre, och då också hälso- och sjukvården.