Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Så ser vår organisation ut

Vår verksamhetsorganisation speglar den politiska organisationen. Region Kalmar läns verksamheter är organiserade i åtta förvaltningar.

Regiondirektören är högsta ansvariga tjänsteperson och chef över förvaltningscheferna i organisationen. 

I regiondirektörens stab ingår funktionerna kansli, ekonomi, HR, hållbar utveckling och säkerhet, kommunikation, planering, beställd vård, samt utveckling. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förvaltningen omfattar länets tre sjukhus med den specialiserade sjukvården. Det är Västervik, Oskarshamn och Kalmar, som är länssjukhus. I förvaltningen igår också Diagnostiskt centrum - länets samlade laboratorieverksamhet som utför 4,5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar om året.

Primärvårdsförvaltningen

Organiserar vården inom området allmänmedicin på länets hälsocentraler. Primärvårdsförvaltningen ansvarar också för länsövergripande sjukvårdsupplysning som nås på telefonnummer 1177. I förvaltningen ingår även länets barnhälsovård och asyl- och flyktinghälsovård.

Psykiatriförvaltningen

Ansvarar för att organisera psykiatrisk hälso- och sjukvård. Inom psykiatriförvaltningen finns vuxenpsykiatri med geografisk indelning i norra, mellersta och södra länet, samt länsövergripande barn- och ungdomspsykiatri. I Västervik finns även rättspsykiatrisk vård. 

Folktandvården

Folktandvården ska bidra till en bättre livskvalitet hos våra länsinvånare genom att skapa förutsättningar för en god munhälsa. Verksamheten är indelad i två områden, allmäntandvård och specialisttandvård. Folktandvården ansvarar för att erbjuda länets invånare akut tandvård och har även ett övergripande ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. I Folktandvårdens uppdrag ingår även att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna.

Regionservice 

Organiserar våra stödverksamheter såsom transporter, inköpsfrågor, administrativ service, tvätteri, kost och lokalvård. Förvaltar även våra fastigheter.

Kalmar länstrafik

Ansvarar för kollektivtrafiken som består av linjetrafik, skolresor, närtrafik och serviceresor i form av färdtjänst och sjukresor.

IT-förvaltningen 

IT-förvaltningen ansvarar för att leverera en tillgänglig och säker IT-miljö samt att driva digitalisering för effektivisering och hållbar utveckling. Utifrån höga kvalitetsmål skapar vi nytta för Region Kalmar läns verksamheter och invånare.

Regional utvecklingsförvaltning

Den regionala utvecklingsförvaltningen arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Detta sker genom nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att gynna länets utveckling. Inom förvaltningen samlas också fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Ölands folkhögskola samt Regionbiblioteket.