Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
leende person som gör ett hjärta med händerna

Vi är Region Kalmar län

Alla vi som jobbar inom Region Kalmar län arbetar mot ett och samma mål: Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets alla invånare.

Vi arbetar för livskvalitet och god hälsa och vi erbjuder hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vi arbetar också för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län där man vill bo, jobba och utvecklas.
De flesta av våra medarbetare har sina arbetsplatser i Kalmar, Västervik eller Oskarshamn men vi finns på ungefär 30 orter i länet, på till exempel hälsocentraler, folktandvården och folkhögskolor.

Möt våra förvaltningar

Region Kalmar län består av många olika verksamheter med över 250 olika yrken. Våra verksamheter är organiserade i åtta olika förvaltningar samt stab.

Regiondirektörens stab

Ingeborg Eriksson är regiondirektör i Region Kalmar län och är högsta ansvariga tjänsteperson och chef över förvaltningscheferna i organisationen. I regiondirektörens stab ingår funktionerna ekonomi, HR, hållbarhet och säkerhet, kansli, kommunikation, samordning hälso- och sjukvård samt lärande och förnyelse.

Regional utvecklingsförvaltning

Regional utvecklingsförvaltning arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Det görs genom nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att gynna länets utveckling. Inom förvaltningen samlas också fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Ölands folkhögskola samt Biblioteksutveckling. 

IT-förvaltningen

IT-förvaltningen ansvarar för att leverera en tillgänglig och säker IT-miljö samt att driva digitalisering för effektivisering och hållbar utveckling. Utifrån höga kvalitetsmål skapar vi nytta för Region Kalmar läns verksamheter och invånare.

Psykiatriförvaltningen

Psykiatriförvaltningen ansvarar för att organisera psykiatrisk hälso- och sjukvård. Inom psykiatriförvaltningen finns vuxenpsykiatri med geografisk indelning i norra, mellersta och södra länet, samt länsövergripande barn- och ungdomspsykiatri. I Västervik finns även rättspsykiatrisk vård.

Mats Petersson, psykiatridirektör.

Mats Petersson, psykiatridirektör. (Film under produktion).

Foto: Roger Sjöström

Primärvårdsförvaltningen

Primärvårdsförvaltningen organiserar vården inom området allmänmedicin på länets hälsocentraler. Primärvårdsförvaltningen ansvarar också för länsövergripande sjukvårdsupplysning via 1177 på telefon. I förvaltningen ingår även länets barnhälsovård och asyl- och flyktinghälsovård.

Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik ansvarar för länets kollektivtrafik och erbjuder resor till och från bland annat arbete, skola och sjukvård. Länstrafikens ansvarsområde består av busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som används. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik planerar och administrerar kollektivtrafiken.

Porträttbild på Mattias Ask

Foto: Mattias Johansson

Folktandvården

Folktandvården ska bidra till en bättre livskvalitet hos våra länsinvånare genom att skapa förutsättningar för en god munhälsa. Verksamheten är indelad i två områden: Allmäntandvård och specialisttandvård. Folktandvården ansvarar för att erbjuda länets invånare akut tandvård och har även ett övergripande ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. I Folktandvårdens uppdrag ingår även att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar länets tre sjukhus med den specialiserade sjukvården. Våra sjukhus finns i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. I förvaltningen ingår också diagnostiskt centrum som är länets samlade laboratorieverksamhet.

Regionservice

Regionservice utför och utvecklar Region Kalmar läns servicetjänster. Bland annat ansvarar förvaltningen för stora och komplexa byggprocesser, ser till att verksamheterna har det som behövs från centralförrådet samt lagar och serverar Sveriges bästa sjukhusmat. Regionservice hanterar också kundtjänst, teleservice, transporter, upphandling, tvätteri och löner.

 

Reflektionsfrågor

Kände du till Region Kalmar läns olika verksamheter eller var det något du inte visste innan?
Vad innebär det för dig, i din nya yrkesroll att arbeta tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare?

Gå till nästa del