Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Exempel på företagsstöd som erbjuds: 

  • Stöd till företag med koppling till kriget i Ukraina.
  • Stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier.
  • Omställningscheck.
  • Stöd till externa konsulttjänster.
  • Stöd till nystartade företag.
  • Innovationsfinansiering.
  • Investeringsstöd för skärgårdsföretag.
  • Stöd till kommersiell service.
  • Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 mkr.

Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras. 

Kan alla typer av verksamheter få detta stöd eller finns det undantag?

En hållbar utveckling innebär bland annat att vi undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan i regionen. Stöd ges därför normalt inte till verksamheter inom tobak, narkotika, alkohol, doping eller spel om pengar.