Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Konst i våra lokaler och konstnärlig gestaltning

Region Kalmar län har en konstsamling som omfattar över 8 000 verk.

Du kan komma i kontakt med vår konstsamling när du besöker våra vårdmiljöer som sjukhus, hälsocentraler och tandkliniker, men den finns också i våra administrativa lokaler och folkhögskolor.

Region Kalmar läns konstsamling utgör unika konstverk som köpts in från galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner och konsten lånas ut för exponering i regionens lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i våra offentliga miljöer. Konstsamlingen förnyas varje år genom inköp av framför allt verk från aktiva konstnärer i länet.

Konstnärlig gestaltning

Vi arbetar för att stärka konstlivet i länet genom att ge konstnärer uppdrag och möjlighet att bli representerade i konstsamlingen. I samband med ny- och ombyggnationer av Region Kalmar läns lokaler kan du som yrkesverksam konstnär till exempel anmäla ditt intresse för att vara med och konstnärligt gestalta de nya lokalerna. Vi tar också in intresseanmälningar från konstnärer när vi köper in ny konst till samlingen.

Aktuella utlysningar presenterar vi på webbplatsen Konstpool.se