Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Doktorand i hälsovetenskap

Regionstab

Vi erbjuder

Välkommen till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och projektet WELL AGE som doktorand och möjliggörare/praktiker. Nka är ett nationellt kunskapscentrum inom anhörigområdet, vars huvuduppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare i syfte att stärka en evidensbaserad anhörigstödspraktik. Nka:s målgrupper är politiker, chefer, personal, anhöriga, brukare och forskare. Verksamhetsområdet omfattar alla anhöriga oberoende av närståendes ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Nka och dess forskningsgren vid Linnéuniversitetet erbjuder en aktiv forsknings- och utvecklingsmiljö med doktorander, forskare och praktiker.

WELL AGE ska förbättra verktyg och metoder för ett stärkt stöd och goda relationer mellan äldre med behov av vård/omsorg, vårdpersonal och anhöriga, vilket svarar an mot nationella och europeiska politiska reformer och strategier för vård/omsorg och anhörigstöd. WELL AGE ska i samverkan med målgrupperna utveckla en ny partnerskapsintervention för triaden (äldre - vårdpersonal - anhöriga) med tre mål: (1) att förbättra psykisk hälsa och välmående för varje aktör i triaden; (2) att förbättra person-familjecentrerad vård, integrerad vård/omsorg och brukardelaktighet i dagliga rutiner i vård/omsorg; och (3) att förbättra kvalitén på vård, omsorg och stöd för äldre och anhöriga. WELL AGE-projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Vi söker

Vi söker dig som har avlagt examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämne av betydelse för projektets genomförande som t.ex. hälsovetenskap, vårdvetenskap eller beteendevetenskap.

Särskild behörighet för anställningen är mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Särskild meriterande är praktisk kunskap och erfarenhet av arbete med äldre med behov av vård/omsorg och anhöriga samt god kunskap och erfarenhet avseende äldreomsorgens organisation och styrning.

Du behöver också ha praktisk kunskap och erfarenhet av samverkan med nyckelaktörerna för stöd och empowerment av anhöriga samt tidigare erfarenhet av att arbeta med civilsamhällets organisationer

Särskild vikt läggs vid bedömning av kvaliteten på uppsats från magister alternativt masternivå.

Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.

Vår arbetsplats

NKA arbetar med anhörigfrågor på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen och tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner, regioner och enskilda utförare samt idéburna organisationer. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och som en forskningsgren vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där medarbetarna huvudsakligen arbetar online från olika delar av landet. Forskarutbildningen kommer att genomföras vid Linnéuniversitetet.

Vår enhet är en del av Regionstaben, där det jobbar 140 experter inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, HR, hållbarhet, hälsa, juridik, kommunikation, läkemedel, planering, samordning, säkerhet och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet.
Vi är en del av Region Kalmar läns 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.

Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län

Läs mer om att flytta till Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Referensnummer:

2024/74

Placering/enhet:

Regionstab

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Anställningstid:

Tillsvidare

Sysselsättningsgrad:

Heltid 100%

Tillträde:

Efter överenskommelse

Lön:

Vi tillämpar individuell lönesättning

Ansök senast:

2024-02-19
Upplysning om tjänsten

Lennart Magnusson

0480-418021

Support

Om du behöver hjälp kan du kontakta vår support.

Telefon: 0520-58 00 50

Telefontid vardagar 08:30-12:00 och 13:00-16:30