Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Förslag från Region Kalmar län att lämna yttrande över

Genom att skicka ut en begäran om yttrande kan Region Kalmar län be berörda kommuner, regioner, myndigheter, organisationer, och andra intressenter att i ett yttrande lämna synpunkter på ett förslag. Även allmänheten kan lämna yttranden med synpunkter på förslagen.

Regionstyrelsen är de som fattar beslut om att skicka ut ett förslag för begäran om yttrande. På den här sidan finns de förslag som just nu går att lämna yttranden över.

Region Kalmar län sammanställer och behandlar inkomna yttranden efter att perioden för att lämna yttranden är slut. De yttranden som lämnas på förslaget blir allmänna handlingar och kommer sammanställas i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas också hur regionen ställer sig till synpunkterna i yttrandena och varför.

Revidering av skärgårdsprogram för Östergötland och Kalmar län

Sista dag att lämna yttranden: 15 oktober 2024

Yttrande över förslaget skickas med e-post till registrator@regionkalmar.se. Skriv RS 2024/691 i ämnesraden.

Handlingar och mer information om skärgårdsprogrammet