Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En högstadietjej står i en skolkorridor och tittar in i kameran med ett leende

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en framgångsrik kontraktsmetod som vi jobbar med för att förebygga tobaks- och nikotinbruk bland länets högstadieelever.

Det går till så att en vuxen och en högstadieelev skriver ett kontrakt ihop och bildar en tobaksfri duo. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – ett äldre syskon, en faster, en granne eller en morfar eller en lärare på skolan. Viktigast är att det är en person som känner ansvar för att stödja ungdomen till fortsatt tobaks- och nikotinfrihet.

Vi arbetar med Tobaksfri duo på samtliga av länets högstadieskolor, för att peppa ungdomarna till bästa möjliga hälsa och ett tobaks- och nikotinfritt liv. De flesta ungdomar som börjar använda tobak och nikotin gör det under tonårstiden. Om du avstår från tobak och nikotin under denna tid är chansen att förbli tobaks- och nikotinfri hela livet mycket stor.

Efter att ha tecknat ett kontrakt kan eleven varje vår skicka in en försäkran att hen har varit tobaks- och nikotinfri och delta i en vårtävling med fina priser. 

Vill du veta mer?

Film för föräldrar/närstående

Film för lärare/skolpersonal

Har du frågor? Kontakta oss!

Frågor och svar

Vad är Tobaksfri duo?

Tobaksfri duo är vår framgångsrika kontraktsmetod för att förebygga tobaks- och nikotinbruk bland högstadieelever. 

Tobaksfri duo bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Metoden är dessutom vetenskapligt utvärderad. Maria Nilson, Umeå Universitet, utvärderade metoden i sin avhandling "Promoting health in adolescents – preventing the use of tobacco".

Arbetet med Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 – och har sedan dess spridits nationellt. I Kalmar län drivs verksamheten av folktandvården i samarbete med länets skolor och kommuner. Ansvariga för arbetet inom folktandvården är specialutbildade tandhygienister och tandsköterskor.

Hur går Tobaksfri duo rent praktiskt till?
 • I årskurs 6 får eleverna och deras föräldrar information om kontraktsmetoden Tobaksfri duo
 • I början av årskurs 7 erbjuds eleven att tillsammans med en vuxenpartner bilda en tobaksfri duo som gäller under hela högstadietiden.
 • Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, granne, skolpersonal eller annan betydelsefull person. En vuxen kan skriva avtal med flera ungdomar.
 • Varje vår intygar duon att de hållit avtalet under det gångna läsåret i form av en försäkran.
Vad kan jag som vårdnadshavare/förälder göra?

Ditt NEJ gör skillnad. Om ditt barn kan avstå tobak under tonårstiden är chansen mycket stor att hen förblir tobaksfri för resten av sitt liv. Du som förälder är viktig för din tonåring i fråga om att sätta gränser, vara en förebild och vara den som vågar ställa de nyfikna frågorna.

Det gör nämligen skillnad när du som förälder säger ifrån om du märker att ditt barn använder tobaks- eller nikotinprodukter. Forskning som gjorts på området visar att förbudet blir en ”godkänd” anledning att tacka nej och gör det på så sätt enklare att stå emot grupptryck. Och eftersom grupptryck är en av de största orsakerna till att barn och ungdomar börjar använda tobaks- och nikotinprodukter är det viktigt att du som vuxen är tydlig med att tobaks- och nikotinbruk inte är okej. Även om du som förälder själv använder tobaks- eller nikotinprodukter har ditt NEJ stor påverkan och betydelse.

Genom att ingå i en Tobaksfri duo får du möjligheten att vara en förebild för ditt/ett barn och få hen att avstå tobak, men det kanske också hjälper dig att sluta med tobak eller fortsätta att avstå? Win-win!

Hur kan jag prata med mitt barn om tobak och nikotin?
 • Var nyfiken och intresserad! Fråga om ditt barns och deras kompisars tobaksvanor. Då är det enklare att ta upp det igen senare. Undvik att tjata, ta istället upp det regelbundet och kom ihåg – var nyfiken!
 • Lyssna på ditt barn, ha ett öppet sinne och försök att inte döma utan ställ mycket frågor. Röker någon i skolan, i så fall varför? Om ditt barn har en positiv inställning till tobak – fråga barnet: “Vad vinner du på att röka/snusa/använda vitt snus?”.
 • Fortsätt vara konsekvent i ditt ställningstagande mot tobak och visa att du bryr dig.
 • Tänk på hur du uttrycker dig under samtalet med ditt barn. Oftast fungerar omtanke bra. “Jag vill inte att du skadar dig själv, för jag bryr mig om dig” fungerar förmodligen bättre än “Jag förbjuder dig från att röka!”
 • Ventilera din oro tillsammans med barnet istället för att ställa till med en utfrågning.
 • Prata med andra föräldrar, ni kanske kan hjälpas åt att vara förebilder och sätta samma gränser för era ungdomar.
 • Ibland kommer du ändå bli ledsen och arg, då får du vara det en stund – du är inte mer än människa.
 • På Non smoking generations hemsida finns fler tips om hur du kan prata om tobak med ditt barn. På hemsidan för #Lagarförallabarnsframtid kan du också ta del av ett enkelt samtalsstöd för att kunna prata om tobak och nikotin med ditt barn.  
Hjälp - jag och/eller mitt barn vill sluta med tobak eller nikotin

1177.se finns stöd och hjälp både till dig och ditt barn, om ni vill sluta med tobak och/eller nikotinprodukter. Bland annat finns Tobakshjälpen som är en kostnadsfri digital tobaksavvänjning för alla invånare i Kalmar län som vill sluta röka eller snusa. Läs mer om Tobakshjälpen här.
På alla hälsocentraler i Region Kalmar län finns tobaksavvänjare på livsstilsmottagningar där det kostnadsfritt går att få hjälp att sluta röka eller snusa.