Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Fem gymnasieelever gör tummen upp

Tobaksfri utmaning

Tobaksfri utmaning riktar sig till dig som går på gymnasiet och går ut på att du tackar JA! till att vara tobaks- och nikotinfri och alla de fördelar det ger.

Om du som ung inte börjar med tobak eller nikotin är chansen stor att du förblir tobaks- och nikotinfri livet ut, vilket betyder vinster för dig som individ såväl som samhället och klimatet i stort.

Du lockas kanske av bilden av att det verkar ofarligt och att det smakar gott? Men det du kanske inte vet är att du lätt fastnar i ett långt nikotinberoende som innebär allvarliga hälsorisker. Undrar du över något? Läs våra frågor och svar här nedan. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Frågor och svar

Vitt snus är ju tobaksfritt! Eller?

Både e-cigaretter och vitt snus innehåller nikotin - som utvinns ur tobaksplantan. Hur kan det då få kallas tobaksfritt? Jo, man har rensat bort de bruna bladresterna och ersatt dem med ljusa växtfibrer. Detta gör att produkterna får kallas för "tobaksfria" och undgå tobakslagen.

Du lockas kanske av bilden av att det verkar ofarligt, är "tobaksfritt" och att det smakar gott? Men det du kanske inte vet är att du lätt fastnar i ett långt nikotinberoende som innebär allvarliga hälsorisker men också allvarliga konsekvenser för miljön och klimatet. Sorry, eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan bidrar du ändå till alla de negativa konsekvenser som tobaksodling leder till, till exempel regnskogsskövling, barnarbete samt förgiftning av vatten och odlingsmark. Få vet om detta. I en Novusundersökning från 2022 svarade endast 5 % av vuxna och 8 % av unga att de visste att nikotin framställs av tobak, och få kände till att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning samt utnyttjar barnarbete.

>> Läs hela Novusrapporten här

e-cigaretter, det är väl bara vattenånga, eller?

Nej! Smaksättningen av e-cigaretter ger intrycket av att det bara är vattenånga och smak i dessa produkter. I själva verket består de av höga mängder nikotin som är starkt beroendeframkallande och som innebär flera allvarliga hälsorisker.

E-cigaretter innehåller inte tobak utan istället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast höga doser nikotin - som kommer från tobaksplantan. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen. E-cigaretter marknadsförs ofta som ett mindre skadligt alternativ till traditionell cigarrettrökning och som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen. Samtidigt visar forskning att e-cigaretten är en inkörsport till tobaksrökning för unga, med tanke på de ofta höga nikotinhalterna de innehåller. Dessutom saknas tillförlitlig forskning som visar att den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt då användning av e-cigaretter ofta leder till ett växelbruk av traditionella cigaretter och e-cigaretter.

>> 5 saker som du behöver veta om e-cigaretter

>> E-cigarettanvändning och hälsoeffekter i befolkningen - föreläsning av Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap

Är vitt snus och e-cigaretter ofarligt?

Nej - dessa nya produkter innehåller nikotin, precis som brunt snus och cigaretter, men mycket högre doser nikotin än brunt snus och cigaretter. Nikotin är ett gift som utvinns ur tobaksplantan och som är starkt beroendeframkallande. Nikotin är liksom tobaksrök skadligt för kroppen. Vitt snus och e-cigaretter marknadsförs som ”tobaksfria” och framställs ofta som ett bättre alternativ till cigaretter, men eftersom de innehåller mer nikotin än både cigaretter och brunt snus, leder det till ett starkare beroende.

Så här säger den senaste forskningen om nikotinets allvarliga hälsoeffekter: 

  • Nikotinet bygger om din hjärna: din ungdomshjärna är extra känslig. Experimentell forskning av Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, visar att nikotin inte enbart är starkt beroendeframkallande, utan kan även orsaka kvarstående förändringar i hjärnans nervceller och påverka områden i hjärnan som styr beteende och känslor. Forskning har även visat att nikotinbruk är förknippat med försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och kan öka risken för psykisk ohälsa.
  • Nikotin kan ge ökad kärlstyvhet: Utöver nikotinets negativa effekter på hjärnan visar forskning av Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, att nikotin kan ge ökad kärlstyvhet - vilket är förknippat med ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt.
  • E-cigaretter försämrar hälsan - Forskning gjord av Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, visar att e-cigaretter i stor utsträckning används av personer som redan röker vanliga cigaretter. Denna forskning indikerar att e-cigarettanvändning generellt inte hjälper personer att sluta röka, utan leder oftare till ett blandbruk där rökvanan bevaras eller kanske till och med förstärks. En annan upptäckt från samma studier är att sådant blandbruk har ett starkare samband med luftvägssymtom jämfört med bruk av enbart en av produkterna. En rökare som börjar använda e-cigaretter i hopp om att minska hälsoskadorna från cigaretter kan då istället riskera att försämra sin hälsa.
  • E-cigaretter ökar risken för luftvägsinflammationer: Alla e-cigaretter, med eller utan nikotin, innebär risker för hälsan. Oavsett nikotinmängd tillsätts ofta olika smakämnen i e-vätskorna som kan skada luftvägarna vid inandning. Sådana smakämnen kan vara godkända som tillsatser i livsmedel - och därmed säkra att äta - men när vätskan hettas upp och förångas bildas nya föreningar och giftiga ämnen, såsom formaldehyd, acetaldehyd och akrolein, som kan orsaka cellskador i munhåla och lungor, samt öka risken för luftvägsinflammationer

>> Nikotin - därför är det farligare än du tror

Eftersom jag valt vitt snus påverkar det ju inte klimatet och miljön?

Du kanske har valt att snusa vitt snus framför brunt för att det verkar mindre farligt och att det är ”tobaksfritt”, för då borde det inte vara negativt för miljön, eller? Sorry, eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan bidrar du ändå till alla de negativa konsekvenser som tobaksodling leder till, till exempel regnskogsskövling, barnarbete samt förgiftning av vatten och odlingsmark. Få vet om detta. I en Novusundersökning från 2021 svarade endast 4 % av vuxna och 6 % av unga att de visste att nikotin framställs av tobak, och få kände till att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning samt utnyttjar barnarbete.

>> Läs mer om tobakens och nikotinets miljöpåverkan

Vad är Tobaksfri utmaning och hur bildades det?

Tobaksfri Utmaning är en metod vi i Region Kalmar län har utvecklat själva, med inspiration från det nationella initiativet Tobaksfri duo. Metoden riktar sig till dig som går på gymnasiet och går ut på att du tackar JA! till att vara tobaks- och nikotinfri och alla de fördelar de ger, med fokus på kloka val och hälsa. 

Metoden ingår i Region Kalmar läns målsättning och arbete för ett tobaks- och nikotinfritt län 2025 och för en bättre hälsa för länets alla invånare, unga som vuxna. 

Jag vill sluta, var kan jag få hjälp?
  • Du kan få kostnadsfri hjälp av en tobaksavvänjare som finns på våra hälsocentraler i länet. 
  • Tobakshjälpen är en digital kostnadsfri tobaksavvänjning för dig som vill sluta röka eller snusa. För att få tillgång till programmet behöver du få kontakt med en tobaksavvänjare som finns på våra hälsocentraler. 
  • På umo.se finns tips och råd om att sluta snusa samt sluta röka.
  • På 1177.se finns också tips och råd om att sluta röka och snusa.
  • Ring eller chatta med Sluta röka-linjen

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser