Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Region Kalmar län har bytt till 010-nummer

Det innebär nytt telefonnummer till alla våra verksamheter, till exempel din hälsocentral, din vårdmottagning, folktandvård, folkhögskolor samt till Kalmar länstrafik. Nummerbytet skedde den 11 mars.

Snabba fakta om nummerbytet

 • När det ringer från 010-358 XX XX är det förmodligen någon inom vården som försöker nå dig. Det är viktigt att du svarar!
 • Ringer du ett gammalt nummer får du veta vad det nya telefonnumret är genom ett automatiskt röstmeddelande. Du kan ringa till våra gamla nummer året ut.
 • Du når oss alla dagar klockan 07.00–21.00 på vårt växelnummer 010-358 00 00. På jourtid hänvisar vi till 1177. Är ditt tillstånd akut ska du ringa 112.
 • Nummer till Kalmar länstrafiks kundtjänst för linjetrafik blir 010-357 50 00. Nummer till Kalmar länstrafiks kundtjänst för serviceresor blir 010-357 50 50
 • Samtliga nya telefonnummer ligger i nummerserien 010-358 XX XX samt 010-357 50 00 till och med 010-357 99 99.
 • Nummerbytet skedde den 11 mars 2024.

Varför byter Region Kalmar län telefonnummer?

2016 gjorde Region Kalmar län och 11 kommuner i länet en gemensam upphandling av telefoni och datakomtjänster, det så kallade KLOK-avtalet. 2020 beslutade parterna i avtalet att genomföra ett byte till en nummerplan som börjar på 010. 

Vi har bytt till 010 för att få en mer stabil telefoni mot våra invånare, ökad krissamverkan och att vår nummerserie började ta slut. Dessutom kan vi nu samverka med de kommuner i länet som också bytt till 010-nummer. Region Kalmar län är sist ut att byta nummer. Samtliga kommuner som är med i avtalet har bytt sina nummer före oss.

Informationsinsatser i samband med nummerbytet

 • Inför och under nummerbytet går information ut på sociala medier, informationssida på regionkalmar.se, budskap i bussarna och på våra väntrumsskärmar.
 • Hälsocentraler och vårdmottagningar har försetts med visitkort som de kan ge till sina patienter när de besöker oss.
 • Efter bytet, mellan den 11 mars och 11 april, går information ut på sociala medier, information på bussar och på våra väntrumsskärmar, pressmeddelande samt affischer och informationsmaterial till olika föreningar, bibliotek och mötesplatser i länet för att nå målgrupperna äldre och personer med invandrarbakgrund. Det kommer även sändas ett myndighetsmeddelande via Sveriges Radio P4 Kalmar om nummerbytet.
 • I slutet av mars månad skickades ett vykort ut till alla hushåll i Kalmar län.
 • Kommunikationsinsatserna kommer att pågå under hela 2024.