Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

För vårdgivare

Vår webbplats Vårdgivare samlar samlar kliniskt och administrativt kunskapsstöd, uppdrag och avtal, forskning och samverkan för vårdgivare.

Vårdgivarwebben riktar sig till alla som arbetar inom vård och omsorg i kommun och region, både offentliga och privata verksamheter, i länet. 

Där hittar du exempelvis:

  • Kunskapsstöd och övergripande vårdriktlinjer
  • Samverkansområden och utvecklingsprojekt som berör både regionen, kommuner och andra organisationer. Exempel är områden som nära vård och suicidprevention.
  • Avtal för privata vårdgivare och specialister.
  • Medicinsk diagnostik och provtagningsanvisningar.
  • Information om praktiska frågor för vårdgivare såsom rutiner kring patientavgifter, utomlänsvård, videomöten, sjukresor med mera.
  • Riktlinjer och rutiner från Vårdhygien och smittskydd.