Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Delta i en klinisk studie

Forskningen i Region Kalmar län är i ständigt behov av personer som frivilligt vill delta i kliniska studier för att utveckla morgondagens vård och en bättre hälsa.

Kliniska studier genomförs på människor för att studera medicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. Det kan handla om att studera eller utveckla läkemedel, behandlingsmetoder eller medicintekniska produkter.

Alla kliniska studier på forskningspersoner har etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

Introduktionsfilm till klinisk forskning | Kliniska Studier Sverige

Vill du vara med i en klinisk studie?

Här hittar du planerade eller pågående studier som söker studiedeltagare.

Planerade eller pågående studier

Vi söker kvinnor till START-studien; Styrke- och konditionsträning som behandling mot värmevallningar och svettningar hos postmenopausala kvinnor

De flesta kvinnor drabbas av värmevallningar och svettningar vid klimakteriet när bildningen av östrogen avtar. Hormonbehandling med östrogen är den mest effektiva behandlingen, men behandlingsalternativ behövs för dem som inte kan eller vill ta östrogen. Vi har tidigare visat att styrketräning kan minska svettningar och värmevallningar hos postmenopausala kvinnor. Effekten av andra träningsformer är oklar. Huvudsyftet är att studera effekten av styrketräning respektive högintensiv konditionsträning på svettningar och värmevallningar hos postmenopausala kvinnor och jämföra effekten mellan träningsformerna.

Vem kan delta?

Kvinnor som har besvär av svettningar och värmevallningar och inte tränar regelbundet. Du ska vara minst 45 år gammal och ha slutat menstruera för minst ett år sedan. Om du är osäker på om menstruationerna har upphört, exempelvis på grund av hormonspiral eller att livmodern är bortopererad, kan vi kontrollera detta med ett blodprov (FSH).

Hur går studien till?

Studiepersonerna får besvara några frågeformulär och fylla i en dagbok. Om studiepersonen uppfyller de så kallade inklusionskriterierna för att gå med i studien blir man lottad till:

1) styrketräna regelbundet under ledning av fysioterapeut/personlig tränare

2) träna högintensiv konditionsträning (spinning)

3) kontrollgrupp som får ”leva som vanligt” under 15 veckor.

Vi kommer också ta blodprover, mäta muskel- och fettmassa och testa maximal syreupptagningsförmåga med hjälp av ett cykeltest. Det görs vid två tillfällen – vid start och efter 15 veckor.

Uppföljning, med ifyllande av dagböcker och enkäter för deltagare i samtliga tre grupper, planeras 6 månader, 1 år, 2 år och 5 år efter att projektets 15-veckorsperiod är slut.

Mer information och intresseanmälan

Skicka e-post till START-studien@regionkalmar.se

Ansvariga forskare

Anna-Clara Spetz Holm, docent, överläkare, Kvinnokliniken i Linköping, Region Östergötland
Telefon: 010-103 31 30
E-post: Anna-Clara.Spetz.Holm@regionostergotland.se

Hanna Lindblom, Med. Dr. Universitetslektor i fysioterapi, Enheten för fysioterapi, Linköpings universitet
Telefon: 013-28 47 84
E-post: Hanna.Lindblom@liu.se

Micaela Sundell MD, PhD är lokalt ansvarig i Kalmar
E-post: micaela.sundell@liu.se