Beställ tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg

Här kan du som arbetar/arbetat inom Region Kalmar län beställa tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning och är det vanligaste intyget som beställs av medarbetare. Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om tidigare/befintlig anställningstid. Vid timavlönad anställning anges även antalet arbetade dagar.

Arbetsgivarintyg

Din A-kassa kan begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan. Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om hur mycket du har arbetat, vilken lön och olika ersättningar du har/haft, anställningsform/anställningstid. Arbetsgivarintyg görs som längst 12 månader bak i tiden. Vid särskilda behov kan intyg utfärdas för en längre period, kontakta Löneservice 0480-840 00.

För att kunna utfärda ett arbetsgivarintyg behöver anställningen eller perioden det gäller vara avslutad och lön måste ha utbetalats för den period du begär.

Om du behöver ett arbetsgivarintyg under pågående anställning och vill att det istället skickas direkt, måste det anges i din beställning nedan.

Beställ intyg

Välj typ av intyg

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse och ett led i vår myndighetsutövning.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Uppdaterad 4 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet