Samordnad individuell plan

Individuell plan för samverkan
Vårdgivare ska upprätta en individuell plan för samverkan då en enskild har behov av insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Samverkan ska ske med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Samverkan kan samordnas kring individen genom en samordnad individuell planering, SIP för att underlätta samverkan mellan t.ex. sjukvård och socialtjänst. SIP kan även initieras av patient.

Hinder för intern och extern samverkan kan vara sekretessen, men detta kan lösas genom samtycke från den våldsutsatta. Finns inte samtycke kan ärendet diskuteras i avidentifierad form, det gäller även barn.

Intern samverkan är viktigt för att förbättra stödet till våldsutsatta och deras barn samt för att insatser inte ska motverka varandra. Extern samverkan behövs för att använda olika aktörers specifika kunskaper och resurser för att bedriva ett gemensamt arbete vid våld i nära relation.

För mer information om SIP Samordnad individuell plan - utbildning