Våga fråga om våld

Det är vanligt att en våldsutsatt inte berättar att hen blivit utsatt för våld. Hen kanske inte uppger att hen är våldsutsatt vid första tillfället då hen får frågan om våld. 9 av 10 svarar nej första gången de får frågan. En beskrivning av våld kan hjälpa den våldsutsatta att förstå att hen är våldsutsatt och våldsutövandet är en brottslig handling.

Fråga alltid rakt på sak, oavsett orsaken till sjukvårds- eller tandvårdsbesöket, t ex:

 • När jag tittar/lyssnar/undersöker dig ser jag tecken som jag känner igen som skador av våld, har du blivit slagen?
 • Lever du i en trygg miljö?
 • Känner du dig instängd eller isolerad på något sätt?
 • Alla par bråkar ibland, vad händer om du och din partner är oense?
 • Har era konflikter lett till fysiskt eller psykiskt våld?
 • Har din partner slagit, sparkat, skrämt eller hotat dig eller på annat sätt gjort dig illa?
 • Är du rädd för din partner?
 • Har någon varit elak mot dig eller kränkt dig på annat sätt?
 • Har du varit utsatt för sexuell handling mot din vilja?
 • Har du blivit utnyttjad?
 • Har du tvingats att utföra sexuella handlingar när du själv inte ville?

Mer information

Våga fråga om våld 

Duluth-hjul