Mer stöd och information för patienten

Patient som är motiverad att själv ansvara för tobaksavvänjningen ges hänvisning till Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 eller 1177 Vårdguiden.

Under rubriken Liv och Hälsa www.1177.se hälsa finns information om tobak och alkohol