Tobaksfri och alkoholfri före och efter operation

Syftet med riktlinjen ”Tobaksfri och alkoholfri före och efter operation” är att minska risken för komplikationer i samband med operation.

Rutiner och riktlinjer

 • Stöd till arbete med riktlinjen

  Omfattning

  Inom Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) finns sedan tidigare arbetssätt kring Tobaksfri före och efter operationer. Nu införs även arbetssätt kring alkoholfri före och efter operationer.

  Riktlinjen gäller för samtlig vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter inför operation.

  Bakgrund

  Rökare och personer med riskbruk av alkohol har en ökad risk att bland annat drabbas av sårläkningsproblem, infektioner och lungkomplikationer efter en operation. Om man som patient är tobaksfri och alkoholfri före och efter en operation medverkar man till att skapa de bästa förutsättningarna för operationen. Detta minskar risken för komplikationer och förkortar vårdtiden samt minskat lidande för patienten. Utöver detta kan patienten få en ökad medvetenhet hur levnadsvanor påverkar hälsan.

  Vid planerade operationer som bedöms kunna anstå är rekommendationen att vara tobaksfri minst fyra veckor före och efter operationen. Rekommendationen gäller även alkoholfri före och efter operation. Vid riskbruk eller missbruk av alkohol erbjuds åtgärd för att kunna vara alkoholfri minst fyra veckor före och efter operation. Gränsen för hur stor mängd alkohol som är skadlig är inte klarlagd. Patienter utan riskbruk eller missbruk av alkohol rekommenderas vara alkoholfria minst fyra veckor före och efter operation.

  Om patienten inte kan eller vill vara tobaksfri och alkoholfri före och efter dessa operationer beslutar opererande läkare om medicinskt undantag föreligger. Vid akut operationer eller operationer som inte bedöms kunna anstå är rekommendationen att vara rökfri och alkoholfri så länge som möjligt innan och minst fyra veckor efter operationen.

 • Läs riktlinjen Tobaksfri och alkoholfri före och efter operation