Patientens Egen Provhantering - klamydia

Rutin vid positivt test för klamydia och/eller gonorré via 1177

 • Rutin vid positivt test för klamydia och/eller gonorré via 1177

  Invånaren som gör klamydia hemtest uppmanas vid positivt provsvar att ta kontakt med vården för behandling och smittspårning.

  • Patientens prov kan vara positivt för klamydia och/eller gonorré. All handläggning av gonorré handläggs av STI-mottagning.
  • Patientens positiva prov är analyserat på Klinisk Mikrobiologi i Kalmar, 0480-81441.
  • Kontrollera personens identitet genom id-handling och kontrollera provsvaret, vilket är synligt i Cosmic.
  • Behandla enligt riktlinjer och ge förhållningsregler enligt smittskyddsbladet.
  • Smittspårning ska utföras enligt smittskyddslagen 2004:168, 3 kap, 4§.
  • När behandling och smittspårning är påbörjad ska ärendet arkiveras i klamydiatjänsten i PEP (patientens egen provhantering). Vårdpersonal som har tillgång till klamydiatjänsten via PEP, Se rutin för utförandet. Vårdpersonal som INTE har tillgång till klamydiatjänsten via PEP, Se rutin för utförande av övertag av behandling och smittspårning.

  Om hälso- och sjukvårdspersonal inte tar ansvar för behandling, smittspårning och smittskyddsanmälan, hänvisa patienten till:

  • STI-mottagningen, Länssjukhuset i Kalmar, 0480-81683
  • STI-mottagningen, Västerviks sjukhus, 0490-86941

  STI-mottagning i Kalmar och Västervik bevakar arbetslistan i PEP, Se rutin (länk till intranätet Navet) för utförande.

  Medicinskt ansvarig för hemtest för klamydia är smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.