Nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för alla som arbetar i hälso- och sjukvården.

Visionen är att alla som arbetar i hälso- och sjukvården i varje patientmöte ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap. Målet är god och jämlik vård i hela landet.

Det kliniska kunskapsstödet består av totalt 350 riktlinjer i 25 olika ämnesområden och är tänkta som stöd till primärvården, riktat till alla yrkeskategorier. Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfarna kollegor i hela Sverige.

Till webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontaktpersoner Region Kalmar län

Patrik Glasberg, bitr primärvårdsdirektör Primärvårdsförvaltningen 0480-410 394

Chris Landergren, medicinsk rådgivare, Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård 0480-81295

Vid synpunkter på det nationella innehållet eller vid frågor om funktioner i kunskapsstödet, mejla till nationella funktionsbrevlådan som nås genom funktionen "kontakt" på webbplatsen. 

PPT-presentation

PPT-stöd för information till medarbetare