Remiss till dietist

Här finns remissmallar som kan användas av legitimerad personal som jobbar i någon kommun:
Remissmall Kalmar
Remissmall Oskarshamn
Remissmall Västervik

Här finns vägledning för dig som remitterar i Cosmic:
Remiss till dietist i Cosmic