Nutritionsriktlinje

Nutritionsriktlinje LKL är en landstingsgemensam riktlinje för arbetet med nutritionsvård.

I Nutritionsriktlinjen finns stöd för arbetet genom hela Nutritionsvårdprocessen. Syftet är att förebygga undernäring hos samtliga vuxna patienter, med särskild hänsyn till patienter som är 70 år och äldre.

Nutritionsriktlinje