Munhälsa

En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Munhälsan påverkar förmågan att äta.

Här hittar du mer information om munhälsa