Kontaktuppgifter

Har du synpunkter eller frågor, kontakta oss gärna:

Camilla Ed Sjöbäck, nutritionssjuksköterska, Kliniskt träningscenter.

Kerstin Arvidsson, dietist, Kalmar.

Annika Wendel, dietist, Oskarshamn.

Åsa Wernerson, dietist, Västervik.