Information för omsorgspersonal - kostråd och utbildningsfilmer

Folder - Tips när patienten har liten aptit

Bästa knepet att locka fram aptiten

Föreläsning

Den viktiga maten - mellanmålets betydelse för äldre och sjuka

Praktiska tips på goda, lättlagade och energitäta mellanmål. Dietist Kerstin Arvidsson och nutritionssjuksköterska Monica Hellgren vid Landstinget i Kalmar län föreläser om kostens betydelse för äldre personer samt vid sjukdom.

Del 1 - teori

Del 2 - praktiska tips

Instruktionsfilmer

Förebygga och behandla undernäring

Film som riktar sig till omsorgspersonal. Beskriver hur man skapar näringsrika mellanmål och förebygger och behandlar undernäring hos äldre personer.

Del 1 - Förebygga och behandla undernäring

Del 2 - Tugg- och sväljsvårigheter

Del 3 - Praktiska tips