Information att ge vidare till patienter

Den viktiga maten
Allmän information om maten. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Energi- och proteinrik mat
Tips på hur maten blir mer energirik. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Energi- och proteinrika mellanmål
Tips på bra mellanmål. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Tips för berikning av måltider
Tips på livsmedel att berika med. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Kostråd för sårläkning
Till patienter med trycksår eller patienter som riskerar att få trycksår.

Kostråd vid illamående
Tips för att underlätta ätande vid illamående.