Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa

De nationella vård- och insatsprogrammen är en satsning från Sveriges kommuner och regioner på att förbättra möjligheterna för kommunerna och regionerna att bedriva en god och säker vård och omsorg, baserad på kunskap.

Vård- och insatsprogrammen (vip) bygger på nationella riktlinjer och är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Om vi använder bästa möjliga kunskap i mötet mellan personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård och individen ökar förutsättningarna för ett bra bemötande och rätt insatser utifrån individens behov.

Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation.

Film som visar hur du använder de nationella vård- och insatsprogrammen

Användarguide