Enkla råd om levnadsvanor

Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal som hälso- och sjukvården har med patienter för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor. Enkla råd bör ses som en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder (t.ex. rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal). Enkla råd bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

  • Enkla råd kräver i normalfallet mindre än 5 minuter.
  • Råden kan kompletteras med skriftlig information från 1177.se
  • Fråga patienten om den är motiverad till att göra en förändring. Om patienten är motiverad eller ambivalent, remittera patienten till livsstilsmottagningen.
  • Förmedla information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om aktuell levnadsvana/levnadsvanor.

Enkla råd för bra matvanor

Enkla råd om att sluta med tobak

Filmer - Enkla råd till person som vill sluta röka (4,5 min)

Enkla råd till person som inte vill sluta röka (4,5 min)

Film-  Enkla råd om alkohol (7 min)