Cancerprevention

Cancerpreventionsplan

Cancerpreventionsplanen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med sjukvårdsregionala, regionala och lokala handlingsplaner för att ytterligare konkretisera arbetet och dess innehåll.

Prevention inkluderar främjandet av goda levnadsvanor och stödjande miljöer som underlättar för befolkningen att göra hälsosamma val. Till planen

Europeiska kodexen mot cancer - Tolv sätt att minska risken för cancer

1177.se - Livsstilsråd, frågor och svar på flera språk.