Om oss/kontaktuppgifter

Vårt hälsofrämjande arbete

Region Kalmar läns vision är "Hälsolänet – tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv". Det innebär att regionen ska vara ett föredöme för hälsoarbetet i länet.

Hälsokoordinatörer i Kalmar län

Här finns kontaktuppgifter till regionens hälsokoordinatörer, samt hälsokoordinatörer på privata mottagningar med regionavtal.

Tobaksavvänjare i Kalmar län

Här finns  kontaktuppgifter till regionens tobaksavvänjare samt tobaksavvänjare på privata mottagningar med regionavtal.

Hälsocentralernas livsstilsmottagningar

På samtliga av länets hälsocentraler finns livsstilsmottagningar som kan ge råd och stöd till förändringar för att nå hälsosammare levnadsvanor.

Kontakta regionens folkhälsoutvecklare via e-post