Samverkansregler vård och industri

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med industrin tagit fram gemensamma förhållningsregler mellan vårdpersonal och industri. Regionens medarbetare förväntas följa dessa riktlinjer.

Reglerna kan ni hitta på följande hemsida: 
Samverkansregler för vård och industri 

SKR har även tagit fram en e-utbildning som informerar om reglerna. Utbildningen tar ca 10-15 minuter att genomföra och finns på följande hemsida: E-utbildning samverkansregler