Landstingssubventioner

Förutom läkemedelsförmånen har Landstinget i Kalmar län fastställt följande rutiner för subvention:

Landstinget betalar inte för produkter som inte uppfyller kraven i dessa dokument.