Regionsubventioner

Förutom läkemedelsförmånen har Region Kalmar län fastställt följande rutiner för subvention:

Regionen betalar inte för produkter som inte uppfyller kraven i dessa dokument.