Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

Vid förskrivning av recept används i första hand e-receptfunktion. Pappersrecept används som reservrutin när e-receptfunktionen inte är tillgänglig, om patienten inte har fullständigt personnummer eller vid fritidsförskrivning. Vid förskrivning via journalsystemet Cosmic kommer recepten automatiskt att förses med arbetsplats – och förskrivarkod.

Telefonrecept används endast i undantagsfall. Använd istället fax med fininställning så att apoteket om möjligt kan scanna koderna. Där så inte är möjligt skall arbetsplatskoden samt förskrivarkod uppges när receptet rings in

Så här går beställningarna till

Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Strålfors tryckeri. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden. Följande kan beställas:

  • Vanliga receptblanketter med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar alternativt block om 100 stycken.
  • Receptblanketter för särskilda läkemedel, med förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 20 stycken.
  • Streckkodsetiketter med valfritt tryck 90 styck/bunt. Streckkodsetiketter med endast förskrivarkod 320 styck/bunt.
  • Hjälpmedelskort med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar alternativt block om 100 stycken.

Receptblanketter, etiketter och hjälpmedelskort beställs via beställningsblankett. Vid beställning via blanketten tillkommer en handläggningskostnad med 83 kronor.

Startkostnaden för respektive beställning är alltid 83 kronor. Övriga priser framgår av prislistan.

Kontaktuppgifter:
Strålfors företagskundtjänst
Öppettider: Vardagar klockan 7-21. Lördag, söndag och helgdag klockan 10-16
Telefon: 010-331 25 25
E-post: customer.service@stralfors.se

Kontaktperson för Region Kalmar län:
Christine Lokrantz
Box 601
391 26 KALMAR

Telefon: 0480-837 56