Arbetsplatskod och förskrivarkod

Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se HSLF-FS 2019:32 ), vilket är varje förskrivares ansvar att tillse Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

Under 2022 blir elektroniska recept huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats.

Hur ser koden ut?

Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Region Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror.

Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod och bör skickas elektroniskt.

Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

Fritidsförskrivare

I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

På sikt kommer elektroniska recept vara huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, kommer tas fram av eHälsomyndigheten. Datum för införande av ny huvudregel är ännu inte bestämt, men planeras att införas under 2022. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. Det finns också andra webblösningar och applikationer som kan användas redan idag för att förskriva elektroniskt, men där förskrivaren själv står för eventuell licenskostnad. Att inte ha tillgång till elektroniskt förskrivningsverktyg är inte särskilt skäl för att inte förskriva elektroniskt.

Vid frågor om pappersrecept, se "Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort".