Arbetsplatskod och förskrivarkod

Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se LVFS 2010:16). Det är varje förskrivares ansvar att tillse att recepten är försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod. Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och om dessa skickas elektroniskt krävs även förskrivarkod.

De förskrivare, som har tillgång till tekniken bör skicka även dessa förskrivningar elektroniskt.

Hur ser koden ut?

Den sammansatta koden förskrivarkod och arbetsplatskod skall presenteras på receptet som en streckkod. Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Landstinget i Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror och/eller bokstäver.

Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

Fritidsförskrivare

I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vid frågor om pappersrecept, se "Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort".