Receptförskrivning

Från och med 1 juli 2020 gäller en ny receptblankett för förskrivning. Samma blankett används vid förskrivning av alla läkemedel, även särskilda läkemedel. De tidigare receptblanketterna fick användas till och med 30 april 2021. Förskrivning på gamla receptblanketter före 30 april 2021 är giltiga hela receptets giltighetstid.

Särskilda receptblanketter har därmed utgått och ersatts helt av den nya blanketten. Strålfors trycker endast nya receptblanketter vid beställning. Gamla hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar är giltiga även efter 30 april 2021 och behöver inte beställas på nytt.

Telefonrecept kan fortfarande användas, men enbart undantagsvis i brådskande fall. Giltighetstiden är förkortad till 14 dagar. Faxöverföring är inte längre tillåtet.

På sikt kommer elektroniska recept vara huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, kommer tas fram av eHälsomyndigheten. Datum för införande av ny huvudregel är ännu inte bestämt, men planeras att införas under 2022. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. Det finns också andra webblösningar och applikationer som kan användas redan idag för att förskriva elektroniskt, men där förskrivaren själv står för eventuell licenskostnad.

Utfärdande av recept får göras på receptblankett i följande undantagsfall:

 • Teknisk störning som omöjliggör eletronisk förskrivning
 • Receptet är avsett att hämtas ut i annat EES-land
 • Patienten har särskilda skyddsbehov
 • Annat särskilt skäl

Att inte ha tillgång till elektroniskt förskrivningsverktyg är inte "annat särskilt skäl".

Från och med maj 2021 ska apoteken omvandla inlämnade pappersrecept till elektroniska recept. De får inte heller överföra elektroniska recept till pappersrecept.

 • Arbetsplatskod och förskrivarkod

  Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

  Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se HSLF-FS 2019:32 ), vilket är varje förskrivares ansvar att tillse Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

  Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

  Under 2022 blir elektroniska recept huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats.

  Hur ser koden ut?

  Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Region Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror.

  Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

  Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod och bör skickas elektroniskt.

  Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

  Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

  De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

  Fritidsförskrivare

  I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

  Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

  Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

  På sikt kommer elektroniska recept vara huvudregel, även vid förskrivning utanför ordinarie arbetsplats. Ett kostnadsfritt, webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning, tillgängligt för alla förskrivare, kommer tas fram av eHälsomyndigheten. Datum för införande av ny huvudregel är ännu inte bestämt, men planeras att införas under 2022. Pappersrecept kommer därefter enbart fungera som reservrutin. Det finns också andra webblösningar och applikationer som kan användas redan idag för att förskriva elektroniskt, men där förskrivaren själv står för eventuell licenskostnad. Att inte ha tillgång till elektroniskt förskrivningsverktyg är inte särskilt skäl för att inte förskriva elektroniskt.

  Vid frågor om pappersrecept, se "Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort".

 • Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

  Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Strålfors tryckeri. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden.

  Följande kan beställas:

  • Receptblanketter med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 100 stycken.
  • Streckkodsetiketter med valfritt tryck 90 styck/bunt. Streckkodsetiketter med endast förskrivarkod 320 styck/bunt.
  • Hjälpmedelskort med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 100 stycken.

  Om blanketten ska ha förtryckt arbetsplatskod eller inte är upp till beställande enhet. Cosmic kan hantera utskrift av recept både på blanketter med eller utan förtryck.  

  Receptblanketter, etiketter och hjälpmedelskort beställs via beställningsblankett.

  För kostnader se prislista. Varje beställning medför även startkostnad , handläggningskostnad och fraktavgift.

  Kontaktuppgifter:
  Strålfors företagskundtjänst
  Öppettider: Helgfria vardagar 7.30-16.30.
  Telefon: 010-331 25 25
  E-post: customer.service@stralfors.se

  Kontaktperson inom Region Kalmar län:
  Christine Lokrantz
  Telefon: 0480-837 56

 • Beställning av förskrivarprofiler

  >> För beställning av förskrivarprofil se E-hälsomyndigheten

  Inloggning sker antingen via tjänstekortslegitimation (SITHS-kort) eller e-legitimation.