Receptförskrivning och -uppföljning

Här hittar du olika regler för receptförskrivning.

 

 • Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

  Vid förskrivning av recept används i första hand e-receptfunktion. Pappersrecept används som reservrutin när e-receptfunktionen inte är tillgänglig, om patienten inte har fullständigt personnummer eller vid fritidsförskrivning. Vid förskrivning via journalsystemet Cosmic kommer recepten automatiskt att förses med arbetsplats – och förskrivarkod.

  Telefonrecept används endast i undantagsfall. Använd istället fax med fininställning så att apoteket om möjligt kan scanna koderna. Där så inte är möjligt skall arbetsplatskoden samt förskrivarkod uppges när receptet rings in

  Så här går beställningarna till

  Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Strålfors tryckeri. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden. Följande kan beställas:

  • Vanliga receptblanketter med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar alternativt block om 100 stycken.
  • Receptblanketter för särskilda läkemedel, med förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 20 stycken.
  • Streckkodsetiketter med valfritt tryck 90 styck/bunt. Streckkodsetiketter med endast förskrivarkod 320 styck/bunt.
  • Hjälpmedelskort med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar alternativt block om 100 stycken.

  Receptblanketter, etiketter och hjälpmedelskort beställs via beställningsblankett. Vid beställning via blanketten tillkommer en handläggningskostnad med 83 kronor.

  Startkostnaden för respektive beställning är alltid 83 kronor. Övriga priser framgår av prislistan.

  Kontaktuppgifter:
  Strålfors företagskundtjänst
  Öppettider: Vardagar klockan 7-21. Lördag, söndag och helgdag klockan 10-16
  Telefon: 010-331 25 25
  E-post: customer.service@stralfors.se

  Kontaktperson för Region Kalmar län:
  Christine Lokrantz
  Box 601
  391 26 KALMAR

  Telefon: 0480-837 56

 • Arbetsplatskod och förskrivarkod

  Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

  Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se LVFS 2010:16). Det är varje förskrivares ansvar att tillse att recepten är försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod. Om receptet saknar förskrivarkod är receptet ogiltigt och kan inte expedieras. Om receptet saknar arbetsplatskod kan patienten inte få ett förmånsläkemedel inom högkostnadsskyddet.

  Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

  Arbetsplatskod även på hjälpmedelskort

  Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och om dessa skickas elektroniskt krävs även förskrivarkod.

  De förskrivare, som har tillgång till tekniken bör skicka även dessa förskrivningar elektroniskt.

  Hur ser koden ut?

  Den sammansatta koden förskrivarkod och arbetsplatskod skall presenteras på receptet som en streckkod. Först kommer förskrivarkod, som alltid är exakt 7 siffror. Den påföljande arbetsplatskoden är i Landstinget i Kalmar län alltid sju siffror varav de två första är länskoden 08. Under streckkoden skall koderna anges i siffror och/eller bokstäver.

  Om du inte känner till din personliga förskrivarkod

  Kontakta Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet telefon 075-247 30 00 alternativt hosp@socialstyrelsen.se Enheten ansvarar för Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

  De som inte har svensk läkarlegitimation, liksom diabetessköterskor och stomisköterskor, har inte någon personlig förskrivarkod utan s.k. gruppkoder.

  Fritidsförskrivare

  I denna grupp ingår förskrivare som förskriver läkemedel utanför tjänsten samt pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. För att erhålla arbetsplatskoden för förskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Kalmar län. Ansökan görs via lakemedel@regionkalmar.se

  Vid fritidsförskrivning gäller samma krav på journalföring och uppföljning av insatt behandling som vid förskrivning i annan verksamhet.

  Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Vid frågor om pappersrecept, se "Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort".

 • Beställning av förskrivarprofiler

  >> För beställning av förskrivarprofil se E-hälsomyndigheten

  Inloggning sker antingen via tjänstekortslegitimation (SITHS-kort) eller e-legitimation.

 • Uppföljning